Kutatási eredmények és döntéshozás

Alapkérdés: Lehet-e biztosítani a tehetséggondozás terén – és ha igen, akkor mely pedagógiai
kutatási eredményekre építve -, hogy a kutatási eredmények illetve az azokra (is) épülő, kialakuló jó
gyakorlatok érdemben is beépüljenek döntéshozás folyamatába, az oktatás tartalmi és módszertani
folyamataiba?
Ezen belül a következő kérdéskörök megvitatását célszerű a középpontba állítani.

- Az egyes országokban a tehetségkutatás milyen keretek között folyik, melyek a főbb aktuális témakörök, hogyan támogatják ezeket anyagilag?

- Milyen kapcsolat van a kutatók és a gyakorlati szakemberek között a kutatási folyamatban?

- A kutatási eredmények milyen utakon jutnak el az oktatásszabályozás döntéshozóihoz?

- A döntéshozatalban milyen mértékben játszanak szerepet „magasabb” oktatáspolitikai szempontok, illetve a kutatás tudományos eredményei?

- A döntéshozatal után milyen eszközökkel segítik az új eredmények gyakorlatba való átültetését, milyen szerepet kap ebben a pedagógusképzés - továbbképzés?

Természetesen további kérdéskörök is terítékre kerülhetnek, az adott ország specialitásaival
összhangban.

Magyar Géniusz ProgramNemzeti Tehetség ProgramÚj magyarország
Copyright © Minden jog fenntartva.
Design & stratégia:
www.cyberdurer.hu